Skorstensgrill Talia

Ge feedback:
  • Tillverkare: FAMILY GARDEN
  • Net Price: 1 440,00 kr 1 800,00 kr

TALIA är en märklig och originell utegrill. Bortsett från den kulinariska aspekten, kan det bli den främsta attraktionen av en utomhus händelse med familj och vänner. Dess utformning säkerställer urladdning högt avgas, som är mycket värdefull i fallet med tätt gated trädgårdar. Det begränsar också ganska obekvämt och irriterande blåst rök på manöveranordning eller händelse deltagarna. Dessutom är den stora fördelen med liten storlek, som du kan distribuera och använda. Grill har ett rutnät av svetsade stålstänger med justerbar höjd. Samtliga bärare görs symmetriskt, vilket ger strukturell stabilitet och säkerhet för dess användning. Grill är helt i stål, kombinerat med estetiskt gjort svetsar. Som ett antikorrosivt beläggnings grillen vi använt värmebeständig färg, medan gallret är belagd med zink galvanisering.